Menu

Informacje

  • MUZEUM logo białe

Muzeum czynne:

poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek 8.00 do 19.00
środa 8.00 do 16.00
czwartek 8.00 do 16.00
piątek 8.00 do 16.00
niedziela 11.00 do 17.00


 

Dane kontaktowe:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
NIP 7611556641
REGON 146656380

tel. +48 29 752 28 66
e-mail: muzeum@muzeumprzasnysz.pl

 

  • Karta Dużej Rodziny

Dział Dokumentacyjny

Dział Dokumentacyjny

W dziale dokumentacyjnym gromadzone są  pozyskane w drodze zakupów, darów i  przekazów następujące zbiory:

- kopie materiałów historycznych (fotokopie, odbitki kserograficzne, odpisy itp.),
- materiały dotyczące współczesnych wydarzeń odbywających się w  Przasnyszu i okolicach,
- materiały dokumentujące działalność artystyczną Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.

Poszczególne grupy tematyczne są inwentaryzowane w oddzielnych księgach inwentarzowych.
Większość zgromadzonych kopii: świadectw, rejestrów, lustracji, listów, protokołów,  relacji  i  różnego  rodzaju  pism  urzędowych pochodzi z XX wieku  (początków wieku, okresu I wojny światowej i walk o niepodległość, ale głównie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i czasów PRL).

Dużą grupę w zbiorze kopii stanowią fotografie m.in. obiektów sakralnych i zabytkowych, placów, ulic, pomników, miejsc pamięci narodowej, uroczystości, postaci historycznych, mieszkańców miast i wsi różnych stanów i zawodów, a także  zdjęcia rodzinne, szkolne, batalistyczne, różnych organizacji, stowarzyszeń, cechów i związków.

Wśród kopii na uwagę zasługują materiały z wystawy pn. „Dokument historyczny miasta Przasnysza” z okazji jubileuszu 550-lecia nadania Przasnyszowi praw miejskich. Szczególnie cenna jest kopia potwierdzonego przez króla Augusta III dokumentu księcia mazowieckiego Janusza I Starszego dotyczącego nadania Przasnyszowi  praw miejskich w 1427 roku.

W zbiorze materiałów dotyczących współczesnych wydarzeń przeważa fotograficzna dokumentacja różnych uroczystości świeckich i kościelnych, sesji, zjazdów, spotkań, pielgrzymek, obchodów, zabaw i różnorakich eventów.

Okazały jest zbiór materiałów dokumentujących życie i działalność artystyczną Stanisława Ostoi-Kotkowskiego. Są to artykuły w prasie polskiej, polonijnej i zagranicznej, wyimki z książek, programy, plakaty i katalogi wystaw, foldery, dokumenty i przede wszystkim fotografie artysty i jego dzieł sztuki.
Posiadane przez Muzeum materiały pochodzą od matki twórcy, od jego znajomych i przyjaciół, ale głównie od samego Stanisława  Ostoi-Kotkowskiego, z którym Muzeum prowadziło korespondencję od połowy lat 80. do 1994 roku.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

  • herb Miasta Przasnysz
  • herb Powiatu Przasnyskiego
  • logo MBP w Przasnyszu
  • log BP w Przasnyszu
  • logo MDK w Przasnyszu
  • logo OSIR w Przasnyszu
[obiekt mapy] Lokalizacja Muzeum na mapie