Menu

Informacje

  • MUZEUM logo białe

Muzeum czynne:

poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek 8.00 do 19.00
środa 8.00 do 16.00
czwartek 8.00 do 16.00
piątek 8.00 do 16.00
niedziela 11.00 do 17.00


 

Dane kontaktowe:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
NIP 7611556641
REGON 146656380

tel. +48 29 752 28 66
e-mail: muzeum@muzeumprzasnysz.pl

 

  • Karta Dużej Rodziny

Dział Historyczno - Archeologiczny

Zbiory muzealne gromadzone w dziale historyczno-archeologicznym

Do ciekawszych zbiorów archeologicznych należy znalezione przypadkowo w Przasnyszu naczynie gliniane kultury łużyckiej (epoka brązu) o wymiarach 60 cm wysokości i 25 cm średnicy, a także odkryte w czasie badań archeologicznych w miejscowości Bogate koło Przasnysza naczynie ceramiczne o charakterystycznym ornamencie swastyki oraz duże naczynie zasobowe służące do przechowywania mleka. Naczynia pochodzą z okresu wpływów rzymskich (I-IV wiek n.e.) i reprezentują kulturę przeworską. Prowadzone w Przasnyszu w roku 1976 badania na stanowisku „Ratusz” wzbogaciły zbiory muzeum m.in. o sygnecik damski z fragmentami herbu, rękojeść noża z ułamanym ostrzem i drewnianą okładziną, a także szklany flakonik użytkowo-ozdobny (XVI/XVII w.). Ponadto w muzealnych zbiorach znajdują się groty krzemienne i kamienne, toporki, siekierki z epoki kamienia (neolit), naczynia ceramiczne oraz topory bojowe i groty do włóczni (średniowiecze), a także zespół naczyń aptekarskich (XVII w).W 2016 r. zbiory archeologiczne wzbogaciły się o zabytki pozyskane z badań przeprowadzonych na Płaskiej Górze i na terenie Kępy Polskiej, m. in. klingi sztyletów z epoki brązu, militaria związane z bitwą 1863 r., a także różnorodne przedmioty z późniejszych okresów. W 2018 roku muzeum wydało katalog zbiorów archeologicznych odkrytych na ziemi przasnyskiej, które przechowywane są w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Eksponaty gromadzone w dziale historyczno-archeologicznym dotyczą głównie historii Przasnysza i ziemi przasnyskiej. Wśród zbiorów wyodrębnić można kilka zespołów tematycznych, takich jak: św. Stanisław Kostka, I i II wojna światowa, rzemiosło i oświata. Dużą grupę muzealiów stanowią numizmaty, militaria, dzieła sztuki – malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne oraz zabytkowe przedmioty codziennego użytku. Na uwagę zasługują również sztandary cechowe pochodzące z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Po 2013 r. roku zbiory muzealne wzbogaciły się o artefakty dotyczące św. Stanisława Kostki, które przekazał ks. J. Cegłowski, a także powiększono zbiór dotyczący I i II wojny światowej, m.in. o niemiecki medalik srebrny, karabinek ćwiczebny i szabla kawaleryjska „dragonka” (I wojna światowa), niemiecki kubek aluminiowy sygnowany "Reinaluminium", filiżanki kantynowe, sygnowane i niesygnowane, pochodzące z przasnyskiego kasyna niemieckiego, niemiecki plecak radiotelegrafisty, skrzynka drewniana z napisem Setter: Lim Fabrik Praschnitz 1939-1945, skrzynia drewniana pochodząca z firmy Dicka, leżak z orłem hitlerowskim (II wojna światowa). Do nabytych w ostatnim czasie eksponatów należą m.in. tłok pieczętny szkoły żydowskiej z napisem w otoku Prasnyszskaja Jewrejsksja Talmud Tora (przed 1915 r.), narzędzia stolarskie z XIX/XX w. i talizman wschodnich Żydów z Jemenu z I poł. XX w.;

W dziale historyczno-archeologicznym gromadzone są także archiwalia. Należą do nich wszelkiego rodzaju dokumenty, a więc zaświadczenia, legitymacje, dyplomy, świadectwa, pokwitowania, a także pocztówki, mapy i plany. Obszerną część stanowią fotografie z różnych okresów. Okazały i cenny jest zbiór dotyczący przasnyskiego rzemiosła. Do najciekawszych archiwaliów należą dyplomy rzemieślnicze z I poł. XIX w., listy majstrowskie cechu garbarzy, krawców, stolarzy, siodlarzy i młynarzy, insygnia i dyplomy cechowe z okresu międzywojennego i okresów późniejszych. Obszernie prezentuje się zbiór archiwaliów dotyczących I i II wojny światowej. Wśród nich znajdują się m.in. listy z obozów koncentracyjnych, kenkarty, arbeitskarty, fragmenty dokumentów z getta w Przasnyszu i archiwa rodzinne. Do zbioru dokumentującego okres I wojny światowej w ostatnim czasie pozyskano album zawierający 107 fotografii przedstawiających m.in. zniszczony Przasnysz z czasów I wojny światowej, czasopismo niemieckie „VORWÄRTS”, fotografię przedstawiającą grupę żołnierzy rosyjskich pod Przasnyszem z 1914 r., pocztówkę przedstawiającą procesję Bożego Ciała na rynku przasnyskim, książkę „Wspomnienia z dziejów męczeństwa” z 1918 r. Ponadto do innych interesujących archiwaliów pozyskanych w ostatnich latach należy projekt Domu Sportowego w Przasnyszu z roku 1932 oraz odezwa POW z ok. 1917 r. Na przełomie roku 2014/2015 muzeum otrzymało w darze duży zbiór archiwaliów dotyczących rodziny Mateusza i Anny Otłowskich z Chojnowa k. Przasnysza – rodziny, która na trwałe zapisała się dziejach okupacyjnych Przasnysza. Wchodzące w skład zbioru materiały (głównie dokumenty, wspomnienia, listy, fotografie) pochodzą od członków rodziny z Przasnysza, Szczecina, Gniezna, Warszawy, ale również z Kanady i Austrii.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

  • herb Miasta Przasnysz
  • herb Powiatu Przasnyskiego
  • logo MBP w Przasnyszu
  • log BP w Przasnyszu
  • logo MDK w Przasnyszu
  • logo OSIR w Przasnyszu
[obiekt mapy] Lokalizacja Muzeum na mapie