Wizyta Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w muzeum

W dniu 13 października 2017 r. Muzeum Historyczne w Przasnyszu odwiedził Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, któremu towarzyszyli: Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk oraz Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska. Goście zwiedzili aktualne wystawy muzealne m. in. nową ekspozycję Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania praw miejskich.

Galeria zdjęć


III Przasnyskie Spotkanie Muzealne - prelekcja dr. Andrzeja Białego

12 października 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się III Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć poświęcone Tadeuszowi Kościuszce z racji zbliżającej się 200. rocznicy jego śmierci. Prelekcję na temat „Kościuszko na Białorusi” wygłosił dr Andrzej Biały. Prelegent omówił korzenie rodzinne Kościuszki, jego młodość spędzoną w Mereczowszczyźnie i Siechnowiczach w obwodzie grodzieńskim, przytoczył również szereg ciekawostek z  późniejszego życia Naczelnika. Pan dr Andrzej Biały, ur. w 1952 r. w Przasnyszu, w czerwcu 2017 r. uzyskał w Akademii Humanistycznej w Pułtusku stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pn. „Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939”. Jest autorem kilku artykułów naukowych opublikowanych w języku polskim i rosyjskim. Prelekcji towarzyszyły zdjęcia ze spotkania „Potomków Szlachty i Dworzan Mińszczyzny” w Mereczowszczyźnie i Kosowie Poleskim. W uzupełnieniu wystąpienia dr. Białego, Piotr Kaszubowski przedstawił fotografie miejsc upamiętnionych, związanych z Tadeuszem Kościuszką na terenie Polski i Białorusi, a Kazimierz Wenda, regionalista z Bogatego opowiedział o historii kopca Tadeusza Kościuszki w jego miejscowości, recytując przy okazji własny wiersz na ten temat. W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Wiesława Helwak, Wiceburmistrz Przasnysza, Ryszard Juklaniuk, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, Krzysztof Gadomski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu, mieszkańcy miasta oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

Galeria zdjęć


Pochód historyczny już za nami

W dniu 10 października 2017 r. nasze miasto Przasnysz obchodziło swoje 590. urodziny. Z tej okazji Muzeum Historyczne w ramach realizowanego projektu "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Przasnysz zorganizowało pochód historyczny.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji mieszkańców miasta w kościele farnym w Przasnyszu, którą celebrował ks. prał. dr Andrzej Maciejewski. Po Mszy uczestnicy przeszli w pochodzie historycznym pod pomnik św. Stanisława Kostki - patrona miasta, gdzie zostały złożone kwiaty. Dalsze uroczystości nie mogły odbyć się na rynku miejskim z powodu złej pogody, dlatego Muzeum zaprosiło wszystkich zgromadzonych do Miejskiego Domu Kultury, w którym obejrzeli spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Trzech Pokoleń oraz uczniów przasnyskich szkół i przedszkoli. Podczas przedstawienia wyreżyserowanego przez Panią Bożennę Beatę Parzuchowską w barwny sposób opowiedziana została historia powstania miasta. Opowieść snutą przez aktorów uzupełniały występy taneczne i wokalne dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz recytacja wierszy o Przasnyszu deklamowanych przez młodzież szkolną i przasnyskich poetów. Na zakończenie wystąpiła Przasnyska Kapela Podwórkowa, której występ zgromadzona publiczność nagrodziła owacjami na stojąco. Po występie w Miejskim Domu Kultury zgromadzeni udali się do muzeum gdzie zwiedzili wystawę przybliżającą wielowiekowe dzieje miasta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom i zapraszamy na konferencję popularnonaukową, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Galeria zdjęć


Finał XI Mazowieckiego Konkursu Literackiego

6 października 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się Finał XI Mazowieckiego Konkursu Literackiego.
XI Mazowiecki Konkurs Literacki został zorganizowany pod hasłem: Jam po dawnemu moc twoja i siła, ponieważ rok 2017 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Konkurs adresowany był do autorów dorosłych i miał zasięg nieograniczony terytorialnie. Tematyka utworów swoim przesłaniem w sposób bezpośredni lub pośredni nawiązywała do roli, jaką odgrywało i nadal odgrywa w życiu pojedynczych ludzi oraz w historii i w kulturze polskiego narodu przywiązanie do Kościoła i i kult Matki Bożej. Głównym organizatorem było Koło Miłośników Sztuki Taras pod kierunkiem Bożeny Beaty Parzuchowskiej.
Współorganizatorami konkursu byli: Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu, Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie, Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich i Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Jury w składzie: Bożenna Beata Parzuchowska, Piotr Marcin Kaszubowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień i ks. Michał Gaszczyński przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Iwona Świerkula z Warszawy;

II miejsce – Rafał Jaworski z Tychów;

III miejsce – Maria Dłuska z Ostrołęki;

Wyróżnienia:

Natalia Borowska z Wałcza;

Tadeusz Charmuszko z Suwałk;

Tadeusz Dejnecki z Płocka;

Maria Stefanik z Żarnowca;

Nagrody specjalne:

Natalia Borowska z Wałcza;

Anna Humięcka z Ciechanowa;

Zygmunt Karolak z miejscowości Witolubie w powiecie koszalińskim;

Wojciech Ostrowski z Przasnysza.

Zgodnie z wieloletnią tradycją wyróżnione wiersze recytowali aktorzy Teatru Trzech Pokoleń przy Kole Miłośników Sztuki TARAS: Anna Krawczyk, Anna Górowska, Wiktoria Amenda, Elżbieta Kaszubowska, Wiesław Maksjan, Cezary Tyciński, Mateusz Kołakowski, Paweł Orłowski, natomiast Adam Sawicki i Andrzej Czaplicki wzbogacili występ wokalnie. Podobnie jak w latach poprzednich wydany został tomik pokonkursowy pt: Jam po dawnemu moc twoja i siła. Znalazły się w nim wiersze poetów nagrodzonych i wyróżnionych oraz teksty przedstawicieli organizatorów konkursu: Grzegorza Jasińskiego, Piotra Kaszubowskiego, Bożenny Beaty Parzuchowskiej, Hanny Sobiech, Ewy Stangrodzkiej-Kozłowskiej, Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia i Krzysztofa Turowieckiego. Wydanie tomiku wsparł finansowo Powiat Przasnyski. Na zakończenie spotkania p. Bożenna Parzuchowska podziękowała współorganizatorom i sponsorom Konkursu. Tegoroczny konkurs objął swym patronatem Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski.

Galeria zdjęć


Zaproszenie na III Przasnyskie Spotkanie Muzealne

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na III Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć w dniu 12 października 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1.
W programie prelekcja dr. Andrzeja Białego pt. "Kościuszko na Białorusi".


Zaproszenie na pochód historyczny

Muzeum Historyczne w Przasnyszu w dniu 10 października 2017 r. zaprasza na pochód historyczny z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich.
W programie:
10.00 - Msza św. w intencji mieszkańców Przasnysza w kościele farnym w Przasnyszu.
11.00 - Pochód historyczny (rynek miejski).
11.30 - Inscenizacja nadania praw miejskich w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń oraz uczniów przasnyskich szkół i przedszkoli w reżyserii Bożenny Beaty Parzuchowskiej (rynek miejski).

 

 


Wyniki programu dotacyjnego Niepodległa

26 września poznaliśmy wyniki programu dotacyjnego Niepodległa.  Spośród  672 wniosków  109 otrzymało dofinansowanie. Wśród wybranych projektów znalazła się inicjatywa Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Projekt przewiduje organizację wystawy czasowej pod tytułem "Z niewoli do niepodległości". Wystawa ma na celu upamiętnić Radę Regencyjną - organ, którego setna rocznica objęcia urzędu przypada 27 października bieżącego roku,  i jednego z jej członków, syna ziemi  przasnyskiej  - kardynała Aleksandra Kakowskiego, który dzięki swej postawie i zaangażowaniu stał się jednym z architektów niepodległości. Tytuł "Z niewoli do niepodległości" bezpośrednio nawiązuje do wspomnień abpa Aleksandra Kakowskiego spisanych w formie pamiętników. Ekspozycji towarzyszyć będzie folder wystawy i konferencja naukowa.  Folder, wstęp na wystawę oraz konferencję naukową  będą nieodpłatne.

 


 Zaproszenie na XI Mazowiecki Konkurs Literacki

 

 

 


Otwarcie wystawy "Z kart historii Przasnysza. 
Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich"

W dniu 15 września odbył się wernisaż wystawy „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich”.
Zarówno wystawa, jak i inne działania zostały dofinansowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wkład własny sfinansowało Miasto Przasnysz. Za pomoc finansową składamy serdeczne podziękowania MKiDN, a także władzom Przasnysza.

W skład programu wchodzą następujące wydarzenia:

  • zorganizowanie wystawy „Z kart historii Przasnysza...”,

  • wydanie katalogu wystawy,

  • pochód historyczny,

  • sesja popularnonaukowa.

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa punkty: zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu.

Dnia 10 października zaprosimy Państwa na pochód historyczny, który rozpocznie się Mszą Świętą w kościele farnym w intencji mieszkańców Przasnysza. W pochodzie wezmą udział m.in. uczniowie przasnyskich szkół, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i mieszkańcy miasta.Dnia 1 grudnia odbędzie się sesja popularnonaukowa „590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich”, w której wezmą udział archeolodzy i historycy specjalizujący się w historii Przasnysza i Północnego Mazowsza.
Wystawa „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa zorganizowana z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich” powstała ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu oraz następujących instytucji i osób prywatnych:

Archiwum Diecezjalnego w Płocku,
Archiwum Głównego Akt Dawnych,
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowego w Opolu,
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Regionalnego w Pułtusku,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Stowarzyszenia Protektor,
Tadeusza Bonisławskiego,
Michała Chrzanowskiego,
Marka Gadomskiego,
Waldemara Krzyżewskiego,
Mirosława Krejpowicza,
i Cezarego Pykały.

Dziękujemy wszystkim wymienionym instytucjom i osobom.
Podziękowania kierujemy również do pani Joanny Strękowskiej za skład i projekt graficzny katalogu, a także projekt zaproszenia, plakatu i plansz narracyjnych oraz do państwa Joanny i Jerzego Maciejewskich za druk katalogów, plakatów i zaproszeń.
Za pomoc przy montażu wystawy składamy podziękowania pani Anecie Miłoszewskiej i panu Andrzejowi Drejerskiemu.

Autorami scenariusza wystawy są: Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska, która również jest koordynatorem projektu.
Wystawie będą towarzyszyły lekcje muzealne o następującej tematyce:

„Pradzieje Ziemi Przasnyskiej”

„Złoty Wiek Przasnysza”

„Przasnysz w fotografii”

Planowane jest przeprowadzenie po 10 lekcji dotyczących każdego tematu wg scenariuszy przygotowanych przez pracowników muzeum. Lekcje adresowane są do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.
W ramach projektu wydaliśmy katalog, w którym zamieszczono 70 fotografii obiektów prezentowanych na wystawie (fot. Robert Olszak) i 100 not katalogowych. Katalog zawiera również teksty specjalistyczne.
Na wystawie prezentujemy historię miasta przedstawioną w czterech blokach tematycznych: pradzieje ziemi przasnyskiej, narodziny miasta, czasy nowożytne, czasy najnowsze. Wystawa i katalog przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością wzroku w postaci tyflografik, druku transparentnego i narracji Brajlem.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

Galeria zdjęć