Z niewoli do niepodległości

Wystawa "Z niewoli do niepodległości" otwiera w przasnyskim muzeum obchody rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poświęcona jest osobie naszego wybitnego rodaka kardynała Aleksandra Kakowskiego. Urodził się 5 lutego 1862 r. w Dębinach niedaleko Przasnysza, w rodzinie drobnoszlacheckiej. W domu rodzinnym dorastał w religijnej i patriotycznej atmosferze. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Przasnyszu i gimnazjum w Pułtusku zdecydował się na wstąpienie do warszawskiego seminarium duchownego. Następnie kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Petersburgu i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ten ostatni ukończył z tytułem doktora prawa kanonicznego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1886 r. przez wiele lat pełnił różne funkcje na terenie archidiecezji warszawskiej. W 1910 r. został doktorem teologii i rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Po śmierci arcybiskupa Wincentego Teofila Popiela został nowym arcybiskupem warszawskim. Podczas I wojny światowej był świadkiem i uczestnikiem wielu historycznych wydarzeń. Po powołaniu w październiku 1917 r. Rady Regencyjnej został jednym z jej trzech członków, razem ze Zdzisławem Lubomirskim i Józefem Ostrowskim. Działalność Rady Regencyjnej, choć mocno ograniczana przez władze niemieckie, położyła solidne podstawy pod odbudowę przyszłego państwa polskiego. Rozwiązała się w listopadzie 1918 r. przekazując swoje kompetencje na ręce Józefa Piłsudskiego. Aleksander Kakowski pełnił funkcję arcybiskupa warszawskiego do swojej śmierci w grudniu 1938 r. Pochowany został na cmentarzu na Bródnie. Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Na wystawie znajdują się eksponaty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Biblioteki Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Muzeum regionalnego w Pułtusku, Muzeum historycznego w Przasnyszu oraz Waldemara Krzyżewskiego.

 

 


Świat mało znany

Wystawa "Świat mało znany" prezentowana w Muzeum Historycznym w Przasnyszu z okazji obchodów 20 - lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu, ilustruje dorobek placówki od chwili jej powstania. Przedstawia ceramikę, prace plastyczne, kadry z filmu, fotografie wielkoformatowe, zdjęcia, plakaty z realizowanych w ŚDS projektów. Szczególnej uwadze polecamy prace rysunkowe, malarskie, graficzne wykonywane różnorodnymi technikami (kolaż, linoryt, akwarela, gwasz), których wartość estetyczna prezentuje poziom profesjonalnych prac plastycznych. Równie zaskakujące są naczynia, misy, dzbany, patery, wykonane w pracowni ceramicznej. Modelowane w różnorodnych technikach modelarskich. Znajdziemy tu wiele kształtów, bardzo indywidualnych form dekoracyjnych i użytkowych, pełnych koloru i ekspresji. Tak prace ceramiczne jak i graficzne i malarskie emanują pozytywną energią, a ich kunszt świadczy o zaangażowaniu autorów i profesjonalizmie zespołu ludzi pod okiem których wystawiane tu dzieła sztuki powstały.

 


Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji

590 rocznicy nadania Praw Miejskich

W dniu 15 września odbył się wernisaż wystawy „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich”.
Zarówno wystawa, jak i inne działania zostały dofinansowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wkład własny sfinansowało Miasto Przasnysz. Za pomoc finansową składamy serdeczne podziękowania MKiDN, a także władzom Przasnysza.

W skład programu wchodzą następujące wydarzenia:

  • zorganizowanie wystawy „Z kart historii Przasnysza...”,

  • wydanie katalogu wystawy,

  • pochód historyczny,

  • sesja popularnonaukowa.

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa punkty: zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu.

Dnia 10 października zaprosimy Państwa na pochód historyczny, który rozpocznie się Mszą Świętą w kościele farnym w intencji mieszkańców Przasnysza. W pochodzie wezmą udział m.in. uczniowie przasnyskich szkół, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i mieszkańcy miasta.Dnia 1 grudnia odbędzie się sesja popularnonaukowa „590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich”, w której wezmą udział archeolodzy i historycy specjalizujący się w historii Przasnysza i Północnego Mazowsza.
Wystawa „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa zorganizowana z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich” powstała ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu oraz następujących instytucji i osób prywatnych:

Archiwum Diecezjalnego w Płocku,
Archiwum Głównego Akt Dawnych,
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowego w Opolu,
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Regionalnego w Pułtusku,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Stowarzyszenia Protektor,
Tadeusza Bonisławskiego,
Michała Chrzanowskiego,
Marka Gadomskiego,
Waldemara Krzyżewskiego,
Mirosława Krejpowicza,
i Cezarego Pykały.

Dziękujemy wszystkim wymienionym instytucjom i osobom.
Podziękowania kierujemy również do pani Joanny Strękowskiej za skład i projekt graficzny katalogu, a także projekt zaproszenia, plakatu i plansz narracyjnych oraz do państwa Joanny i Jerzego Maciejewskich za druk katalogów, plakatów i zaproszeń.
Za pomoc przy montażu wystawy składamy podziękowania pani Anecie Miłoszewskiej i panu Andrzejowi Drejerskiemu.

Autorami scenariusza wystawy są: Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska, która również jest koordynatorem projektu.
Wystawie będą towarzyszyły lekcje muzealne o następującej tematyce:

„Pradzieje Ziemi Przasnyskiej”

„Złoty Wiek Przasnysza”

„Przasnysz w fotografii”

Planowane jest przeprowadzenie po 10 lekcji dotyczących każdego tematu wg scenariuszy przygotowanych przez pracowników muzeum. Lekcje adresowane są do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.
W ramach projektu wydaliśmy katalog, w którym zamieszczono 70 fotografii obiektów prezentowanych na wystawie (fot. Robert Olszak) i 100 not katalogowych. Katalog zawiera również teksty specjalistyczne.
Na wystawie prezentujemy historię miasta przedstawioną w czterech blokach tematycznych: pradzieje ziemi przasnyskiej, narodziny miasta, czasy nowożytne, czasy najnowsze. Wystawa i katalog przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością wzroku w postaci tyflografik, druku transparentnego i narracji Brajlem.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

 


100 lat na szlaku wielkiej przygody

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 100 - lecia harcerstwa na Ziemi Przasnyskiej. Na wystawie zaprezentowane zostały materiały związane z harcerstwem przasnyskim m.in. legitymacje, fotografie, kroniki zuchowe i harcerskie, wydawnictwa, mundury, odznaczenia, proporczyki. Ponadto na kilkunastu planszach przedstawiono  historię harcerstwa od początku powstania do czasów współczesnych. Autorami wystawy są: hm. Maria Siółkowska, hm. Jadwiga Sobierańska, hm. Halina Fabrykiewicz, hm. Teresa Sielska, phm. Wiesława Komosińska i pracownik muzeum Piotr Kaszubowski. Wystawę można zwiedzać do 22 września 2017 r.Galeria zdjęć

Dotknąć sacrum w obrazie, w poezji: 30.06.2017 - 4.09.2017 r.

Wystawa ikon, obrazów sakralnych i plansz z poezją Rafała Jaworskiego.

Czynna do 4 września 2017 r.

Rafał Jaworski urodził się w 1952 r. w Sławkowie. Absolwent AGH Kraków. W 1985 r. debiutował jako poeta. Laureat ponad stu ogólnopolskich konkursów poetyckich, eseistycznych i prozatorskich; m. in. nagród głównych: Łódzkiej Wiosny Poetów (1990) i im. J. Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie (2004), trzykrotny laureat konkursu poetyckiego "O laur ks. M. K. Sarbiewskiego" w Płońsku. Współpracuje z bydgoskim "Akantem". Liczne publikacje prasowe w almanachach, antologiach. Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku tworzy ikony i obrazy sakralne. Jego twórczość była prezentowana na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych. Wydał książki poetyckie: "Cywilizacja lepszego jutra" (1991), "Wierni i wybrani" (2007), "Wyznania nieomal ostateczne" (2009), "Wiersze poniekąd turystyczne" (2010), "Głębia interpunkcji" (2012). Tomik "Wierni i wybrani" był nominowany do nagrody im. Józefa Czechowicza za najlepszą książkę poetycką roku 2006/2007. W roku 2014 wydał zbiór esejów "Miejsca współczulne, strefy wdzięczności", a ostatnio "Fermenty i scalenia" - zbiór wierszy dość metafizycznych.

Strona autorska: www.ikony.tychy.pl

Galeria zdjęć


"Chcę być święty z jakąkolwiek bądź ofiarą..."
O. Honorat Koźmiński (1829-1916): 3.08.2017 - 27.08.2017 r.

Do 31 sierpnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu można zwiedzać wystawę pt. "Chcę być świętym z jakąkolwiek bądź ofiarą … O. Honorat Koźmiński (1829-1916)". 
Wystawa dotyczy osoby bł. o. Honorata Koźmińskiego kapucyna i założyciela wielu zgromadzeń zakonnych m. in. Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek. Na wystawie można zobaczyć też przedmioty i dokumenty związane z historią i życiem codziennym Mniszek Klarysek Kapucynek z Przasnysza. Do najciekawszych obiektów, które można obejrzeć należą: siedemnastowieczny dokument dotyczący budowy w Przasnyszu klasztoru sióstr bernardynek; ornat, w którym bł. o. H. Koźmiński odprawiał mszę św. podczas wizyty w Przasnyszu; pamiątki z obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie przetrzymywane były siostry z przasnyskiego klasztoru podczas wojny; włosienica i dyscypliny używane przez siostry klaryski-kapucynki do lat 70 XX w. 
Impulsem do zorganizowania wystawy było ogłoszenie przez Sejm bł. o. Honorata Koźmińskiego patronem roku 2017 oraz ukazanie się w ostatnim czasie książki s. Donaty Koski „Życie ukryte przed światem. Dzieje klarysek kapucynek z Przasnysza – 150 lat istnienia zakonu”.

Galeria zdjęć


VI Ciechanów. Wrzuć na luz i jeszcze plus: 18.05.2017 - 25.07.2017 r.

Pomysłodawczynią wystawy jest pani Alicja Gąsiorowska - Przewodnicząca Społecznego Komitetu Organizacyjnego Imprezy "Ciechanów Wrzuć na Luz i jeszcze plus". W VI edycji w barwnym korowodzie wzięła udział m. in. grupa taneczna z Przasnysza pod kierownictwem pani Małgorzaty Bandurskiej oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bogatego. Zaprezentowane na wystawie prace brały udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez komitet imprezy.

 

Galeria zdjęć 


Wystawa fotografii Tadeusza Myślińskiego "70 x 70": 22.04.2017 - 26.06.2017 r.

Na wystawie zaprezentowano prace przasnyskiego artysty fotografika Tadeusza Myślińskiego. Fotografie są  efektem wieloletniej pracy artysty i jak to sam powiedział - zaledwie fragmentem życiowego dorobku.
Wystawę można zwiedzać do 31 maja 2017 r.

Tadeusz Myśliński urodzony w Przasnyszu w 1947 roku. Ukończył Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie o specjalności fotografia-film. Artysta fotograf, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców, członek honorowy Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych. Stosuje w twórczości techniki interpretacyjne bromu czarno-białe oraz techniki chromianowe-guma. Uczestniczy w warsztatach, pokazach, plenerach w charakterze dydaktyka i metodyka fotografii. Posiada odznakę nadaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej Zasłużony Działacz Kultury, wyróżniony przez Kapitułę Fotoklubu RP srebrnym medalem - Zasłużony dla fotografii polskiej. W 2006 roku otrzymał medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany. W 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski przyznał Tadeuszowi Myślińskiemu Nagrodę Specjalną Za zasługi dla kultury polskiej. Od ponad dwudziestu lat organizator ogólnopolskich, jednodniowych, plenerowych spotkań z fotografią artystyczną w galerii Stodoła. Współorganizator zjawisk kulturotwórczych na Północnym Mazowszu.

Publikacje:
- Ogólnopolskie Plenerowe Prezentacje Fotografii Artystycznej, Teatr-Poezja-Satyra, Galeria "STODOŁA"
Retrospekcje Przasnysz 1995-2004;
- "Mój Świat", album fotograficzny, 2014.
(tekst: Tadeusz Myśliński)

 


Polska Walcząca: 7.04.2017 - 19.04.2017 r.

Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa „Polska Walcząca" przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie i opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom - Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazujemy najważniejsze wydarzenia, w tym akcję „Burza" i powstanie warszawskie, których siedemdziesiątą rocznicę obecnie obchodzimy. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach. (źródło: IPN)

Galeria zdjęć


Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps 1777-1840: 10.02.2017 - 18.04.2017 r.

Wystawa powstała w wyniku realizacji programu naukowo-badawczego przez Dział Archeologii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na wystawie zaprezentowano zabytki pozyskane podczas poszukiwań archeologicznych grobu Piotra Bontemps na terenie nieistniejącego od 1935 r. kościoła w Imielnicy. Na ekspozycji znajdują się m. in. krzyżyki, medaliki, fragmenty różańców, monety, okucia trumien, szczątki tkanin, dokumenty, militaria z początków XIX w., jak również makieta krypty rodzinnej Bontempsów. Uzupełnieniem ekspozycji są plansze przybliżające losy generała oraz jego zasługi dla armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Stowarzyszenia Artylerii Dawnej "Arsenał", Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Galeria zdjęć


Z rodzinnego kufra: 5.01.2016 - 1.02.2016 r.

Wystawę pt. "Z rodzinnego kufra" ze zbiorów Barbary Sitek-Wyrembek można było zwiedzać do końca stycznia 2017 r.. Na ekspozycji zaprezentowano pamiątki rodzinne autorki, na które złożyły się różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze, gromadzone przez nią i jej bliskich od pokoleń. Wystawę uzupełniały obrazy, fotografie oraz autorskie tomiki wierszy.

 

Galeria zdjęć

Barbara Sitek-Wyrembek - korzeniami z podciechanowskiej wsi Kalisz. Mieszka w Ciechanowie. Ekonomistka i bibliotekarka. Laureatka wielu konkursów o różnej tematyce. Debiut poetycki nagrodzony w 1986 r. - "Czas ziemię krajać piórem i postępem". Utwory w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, we wspólnych almanachach i antologiach (ponad 40). Prezentacje wierszy w radio, telewizji, w świątyniach, placówkach kultury, szkołach i domach opieki. Autorka uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i kraju, gdzie propaguje rodzimą kulturę. Animatorka życia kulturalnego, pomysłodawczyni i organizatorka wielu wystaw, spotkań, Konkursu Literackiego im. T. Załęskiego oraz Ciechanowskich Zaduszek Poetyckich. Lubi podróże, muzykę, fotografię, malarstwo, haft i robótki ręczne. Zdobywczyni nagród w fotografii. Ceni prawdę, dobro, piękno, ciszę, prostotę i szczerość SŁOWA. Pielgrzymuje przez życie z kruchością prostej kobiety, z sercem pełnym miłości do Boga i ludzi. Autorskie książki - "prze CIĘTA CZASEM" (2008), "Klamra boleści" (2011), "...i uchyl chociaż powiekę OJCZE" (2011), "Samotność przychodzi nocą" (2015). 

Życiowe motto:

A jeśli żyć - to dla innych
A jeśli umierać - to dla Boga
A jeśli istnieć - to po coś
A jeśli kochać - to do końca
(z tomu "prze CIĘTA CZASEM")


Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej: 21.10.2016 - 11.12.2016 r.

W dniu 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się wernisaż wystawy „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”.
Wystawa pt. „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej” wpisuje się w Ogólnopolskie Obchody 1050-lecia Chrztu Polski oraz nawiązuje do XXXI Światowych Dni Młodzieży, organizowanych w 2016 r. w Polsce. Będzie miała za zadanie przedstawienie kultu świętych w Kościele, na przykładzie diecezji łomżyńskiej, której daty powołania (1925–2015) będą stanowiły cezurę czasową ekspozycji. Scenariusz wystawy zakłada akcentowanie dwóch form kultu: publicznego i prywatnego, przybliżenie odbiorcom przebiegu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego oraz identyfikację i interpretację ikonografii sakralnej. (żródło: MKK w Ostrołęce)

 


Galeria zdjęć

 

Wystawę zorganizowano ze zbiorów:

Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży,
Muzeum Historycznego w Przasnyszu,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Muzeum Kurpiowskiego w Wachu,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Diecezjalnego w Łomży,
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Parafii Ducha Świętego w Kadzidle,
Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce,
Parafii  św. Wojciecha w Przasnyszu,
Parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie,
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
i ze zbiorów prywatnych pana Waldemara Krzyżewskiego.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

 


Wystawa grafik komputerowych (fraktali) Józefa Stanisława Ostoja-Kotkowskiego: 2.09.2016 - 17.10.2016 r.

Wystawa prezentuje dokonania artystyczne Józefa Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w dziedzinie grafiki komputerowej powstałe w latach 1989-1992. Oparte na matematycznych wzorach, przepełnione różnorodnością form i barw wyobrażenia przywodzą na myśl kosmiczne pejzaże czy rzeczywistość przyszłości... Jak sam artysta mówił: "Dopiero kiedy zetknąłem się z Układem Mandelborta (po przeczytaniu lektury prof. Benoita Mandelbrota), pomyślałem, że to jest coś, co mogę uważać za paletę. Oferuje ona artyście nowy zakres kolorów, kształtów i form." Fraktale są kolejnym przykładem na współdziałanie sztuki i nauki w twórczości Ostoja-Kotkowskiego.

Galeria zdjęć