Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zapraszają na otwarcie wystawy Codziennie nowe odkrycie - zdjęcia z wykopalisk węgierskich, w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie muzeum w Przasnyszu.

Na wystawie można zobaczyć zdjęcia  z wykopalisk węgierskich ukazujących badania i życie archeologów pracujących na terenie województwa Pest. Dzięki prowadzonym wielkim inwestycjom związanym z budową dróg, linii kolejowych i centrów handlowych można było przeprowadzić badania archeologiczne na wielkich przestrzeniach Węgier. W ich trakcie odkryto wiele śladów osad i cmentarzysk datowanych od neolitu aż po średniowiecze. Wystawa będzie czynna do końca lutego 2014 r.