W związku z tragedią w Koszalinie pragniemy zapewnić, że przasnyski escape room jest w pełni bezpieczny. Dla prawidłowego przejścia rozgrywki nie jest konieczne uwięzienie uczestników. Pomieszczenie rozgrywki jest monitorowane, a uczestnictwo nieletnich odbywa się każdorazowo pod opieka pracownika Muzeum. Budynek Muzeum w którym znajduje się escape room, przeszedł pozytywnie, w listopadzie 2018 roku kontrole Straży Pożarnej. W dniu 7 stycznia 2019 r. przeprowadzono ponowną kontrolę przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej, która zakończyła się pozytywnym wynikiem.