Zaproszenie na IV Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej

IV rajd


Promocja książki Jana Chmielewskiego

Dnia 17 lutego 2018 roku w muzeum odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki pana Jana Chmielewskiego pt.: Powiesili ich przed Wigilią. Książka opowiada o dramatycznych wydarzeniach z 17 grudnia 1942 r, które miały miejsce w Przasnyszu, Pułtusku, Mławie i Ciechanowie.W Przasnyszu powieszono 5 osób, a w każdym z wymienionych miast wśród straconych była co najmniej 1 osoba  z Przasnysza lub powiatu przasnyskiego. Na promocję przybyli krewni osób zamordowanych w ten pamiętny dzień 17 grudnia 1942 r w Przasnyszu:  pan Michał Otłowski, a także pan Jan Kaczyński.

W zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu znajdują się cenne pamiątki i dokumenty  związane  z osobami straconymi na przasnyskim rynku. Materiały te zgromadziła i opracowała w latach 80-tych i  90-tych ówczesna kierownik  muzeum pani  Janina Żbikowska. 
Pan Jan Chmielewski  jest regionalistą, kolekcjonerem,  wielkim pasjonatem historii Przasnysza. Szczególnie interesuje się II wojną światową i okresem PRL-u. Ponadto jest poetą i prozaikiem, autorem wielu tekstów wydanych między in. w Cieniach małych tęsknot i Szeptach Duszy. Za swoje osiągnięcia  w grudniu 2017 roku otrzymał Medal Honorowy St. Ostoi-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany przyznawany przez TPZP.
 

Galeria zdjęć


Dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Muzeum Historyczne zaprasza na wystawę Życie niezłomnego Żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych Czesława Czaplickiego „Rysia”.
Czesław Czaplicki ps. „Ryś” urodził się 8 czerwca 1922 w Zaciszu k. Przasnysza, zmarł 16 lipca 2006 we Wrocławiu. Był jednym z tysięcy żołnierzy niepodległościowego podziemia, jednym z dwóch głównych organizatorów brawurowej akcji uwolnienia 42 więźniów – żołnierzy AK, NSZ i BCh z piwnic katowni UB w Krasnosielcu 1 maja 1945 roku. Na wystawie składającej się15 plansz, są zgromadzone zdjęcia archiwalne i współczesne oraz opisy najważniejszych wydarzeń z życia Wyklętego Żołnierza. Autorem wystawy jest Janusz Wolniak a oprawę graficzną stworzył Sławomir Kowalik. Wystawę można zwiedzać w muzeum dzięki wójtowi gminy Czernice Borowe Wojciechowi Brzezińskiemu.


Podsumowanie organizacji Orszaku Trzech Króli

W dniu 11 lutego 2018 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano organizację tegorocznego Orszaku Trzech Króli.

podsumowanie orszaku

Galeria zdjęć

Zaproszenie na promocję książki Jana Chmielewskiego

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na promocję książki Jana Chmielewskiego pt. "Powiesili ich przed Wigilią". Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2018 r. (sobota) o godzinie 17.00 w siedzibie muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1.
Jan Chmielewski - urodzony 22 lutego 1957 roku w Przasnyszu. Regionalista, wielki pasjonat historii miasta Przasnysz oraz okolicznych terenów. Szczególnie interesuje się II Wojną Światową i okresem pierwszych lat powojennych. Piszę poezję i prozę. Autor wielu tekstów wydawanych między innymi w "Cieniach Małych Tęsknot i "Szeptach Duszy".

PLAKAT 800 PIX NA STRONĘ WWW